Англійська мова

Вивчення англійської граматики
Англійська

Вивчення англійської граматики

Багато подібних закладів обіцяють вам вивчення іноземної мови без ‘нудного’ вивчення граматики. Можливо це їм вдається. Ми ідемо іншим шляхом. Ми не відмовляємося від вивчення граматики. Ви помічали, як часто буває: людина вміє читати, може навіть вивчити немаленький текст напам’ять, а написати чи сказати щось самостійно не може, або робить це з великою кількість помилок.  У людини немає навіть елементарних знань граматики. Вивчення граматики може бути цікавим, навіть дуже цікавим. Що ми і доводимо на спеціальному курсі вивчення граматики. Досить розгалуженою є класифікація методів навчання за особливостями навчально-пізнавальної діяльності учнів, яку складають:

  • пояснювально-ілюстративний метод: викладач організує сприймання та усвідомлення учнями інформації, а учні здійснюють сприймання, осмислення і запам'ятовування її;
  • репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого учні здобувають уміння застосовувати знання за зразком;
  • проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, учні стежать за ходом творчого пошуку (учням подається своєрідний еталон творчого мислення);
  • частково-пошуковий: викладач формулює проблему, поетапне вирішення якої здійснюють учні під його керівництвом (при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності учнів);
  • дослідницький: викладач ставить перед учнями проблему, і ті вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо;
  • спонукальний метод навчання і пошуковий метод учіння. Викладач ставить перед учнями проблемні питання і завдання, організовуючи їх самостійну діяльність; учні самостійно здобувають і засвоюють нові знання в основному без допомоги викладача.

Отаким цікавим ми робимо викладання та вивчення граматики. Більш того, вивчення граматики здійснюється за авторськими навчальними посібниками викладачів центру  та підручникам зарубіжних видавництв.

ВИКЛАДАЧІ, ЕКСПЕРТИ ТА РАДНИКИ ЦЕНТРУ ІНОЗЕМНИХ МОВ "ADVANCE k-p"

Search